In English 

Bidrag til andre bøger

Tegnverden. Om Inger Christensens forfatterskab. Centrum 1983
Fremtiden slutter nu. Ti noveller om Danmark 1994-2084. Gyldendal 1984
Danske omgivelser. (Red.) Jens Smærup Sørensen. Gyldendal 1985
Blixen, Brøgger og andre danske damer. Centrum 1985
Digterne og Sproget. Modersmål-Selskabets Årbog 1986. C. A. Reitzels Forlag A/S 1986
Kilden og flammen. En bog til Thorkild Bjørnvig. (Red.) Frans Lasson. Nørhaven 1988
Rocky Mountains. Festskrift til Per Højholts 60 års dag 22/7 1988. (Red.)
Bo Hakon Jørgensen, Erik Skyum-Nielsen, Harly Sonne, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen. Schønberg 1988
Krop og sjæl. Moesgård 1989. Skive 1989
Min Skolevej 2. Vindrose 1990
Museum midt på dagen. 80´er-digtere skriver erindringer i utide. Hans Reitzels Forlag 1991
K.E. Løgstrup: Den etiske fordring (Med forord af Pia Tafdrup). Gyldendal 1990
EST III: Kunst og erkjennelse. Grunnlagsproblemer i estetisk forskning. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. (Red.) Karin Gundersen & Ståle Wikshåland. Oslo 1992
Skabelsens Flodhest og 35 andre essays om Kunstværker i Ny Carlberg Glyptotek 1993
I Kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. (Red.) Marianne Barlyng. Gyldendal 1993
Den store godnathistoriebog for børn og voksne. Aschehoug 1993
Hvorfor er her så stille? - 20 digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Nina Malinovski. Høst & Søn 1994
Brøndums Encyklopædi. (Red.) Peer Bentzen m. fl. Brøndum & Aschehoug. København 1994
Susanne Knudsen: Fodspor og vingesus - en tekstantologi. Munksgaard 1996
Læsebogen. Danske forfatteres yndlingslæsning. (Red.) Ole Knudsen, Anne-Marie Christensen og Elise H. Nørholm. Aschehoug 1997
Hvordan jeg blev forfatter. (Red.) Agnete Stjernfelt. Borgen 1997
Til Inger Christensen på tresårsdagen den 16. januar 1995. (Red.) Christian Bundegaard, Pia Juul, Pia Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen. Gyldendal 1995
Kor 72-Bogen 5. (Korværk af John Frandsen til "Åen"). Edition Egtved ApS. København 1995
Rungstedlund billeder. Det Danske Akademi 1988-1995. Gyldendal 1995
Odense. (Red.) Grete Hvam. Udgivet af Odense Kommune. Kerteminde 1996
Perspektiver i nyere dansk litteratur. (Red.) Neal Ashley Conrad m. fl. Forlaget Spring 1997
Peter Stein Larsen: Digtets Krystal. Borgen 1997
Det sproglige kunstværk. Modersmål-Selskabet 1998. København 1998
Min yndlingshistorie. Udvalgt og præsenteret af danske forfattere. Aschehoug 1999
Digte om sproget. Modersmål-Selskabets Årbog 1999. C. A. Reitzels Forlag A/S. København 1999
Digte om sproget. (Red.) Erik Skyum-Nielsen. Modersmåls-Selskabets Årbog 1999. C. A. Reitzels Forlag A/S 1999
Erotisk kogebog (Red.) Simon Bang og Helene Deden. Multivers 2001
Sygepleje i primær sundhedssektor. (Red. Mona Hansen & Elvi Weinreich). Munksgaard, København 2002
Mangfoldighedsmusik. Omkring Per Nørgård. København 2002
Dengang i 80'erne (red.) Martin Kongstad & Henrik Vesterberg. København 2003
Minderids. Det Danske Akademi 1995-2002. Gyldendal 2003
Et opmærksomt blik. Litteratur, sprog og historie hen over grænserne. Festskrift til Per Øhrgaard. Museum Tusculanums Forlag. København 2004
Sange til Morgen og Aften. (Red.) René A. Jensen. Edition Wilhelm Hansen. København 2004
Möten. Festskrift til Anders Palm. (Red.) Karin Nykvist, Mona Sandqvist, Anna Smedberg Bondesson, Johan Stenström. Anacapri Förlag. Lund 2007
Mogens Brøndsted: Ahasverus. Syddansk Universitetsforlag 2007
Knud Bjarne Gjesing: Rudmebogen. Svendborg 2008
Hanne Bramness: Det står ulver i din drøm. Dikt i utvalg. Etterord av Pia Tafdrup. Cappelen Damm 2008
Maja Lisa Engelhardt og Cathrine Becher: Georginer. Skønhed og forfald. Et slot i Vesterled. Gyldendal 2011
Neil Ashley Conrad Thing: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Multivers 2011
C.O. Hultén: Oron och begäret. (red. Thomas Millroth). Moderna Museet Malmö 2012
101 Danske Digtere. En Folkebog. Forlaget Victor B. Andersens Maskinfabrik. (Red Christian Lund og Lars Skinnebach) april 2014. København 2014
Alice Aagaard: Skrivelyst. Byens forlag 2020