Bidrag til andre Bøger

Digte, noveller, artikler etc.

Alice Aagaard: Skrivelyst. Byens forlag 2020
101 Danske Digtere. En Folkebog. Forlaget Victor B. Andersens Maskinfabrik. (red )Christian Lund og Lars Skinnebach. København April 2014
C.O. Hultén: Oron och begäret (red.) Thomas Millroth. Moderna Museet Malmö 2012
Neil Ashley Conrad Thing: Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Multivers 2011
Maja Lisa Engelhardt og Cathrine Becher: Georginer. Skønhed og forfald. Et slot i Vesterled. Gyldendal 2011
Hanne Bramness: Det står ulver i din drøm. Dikt i utvalg. Etterord av Pia Tafdrup. Cappelen Damm 2008
Knud Bjarne Gjesing: Rudmebogen. Svendborg 2008
Mogens Brøndsted: Ahasverus. Syddansk Universitetsforlag 2007
Möten. Festskrift til Anders Palm (red.) Karin Nykvist, Mona Sandqvist, Anna Smedberg Bondesson, Johan Stenström. Anacapri Förlag. Lund 2007
Sange til Morgen og Aften (red.) René A. Jensen. Edition Wilhelm Hansen. København 2004
Et opmærksomt blik. Litteratur, sprog og historie hen over grænserne. Festskrift til Per Øhrgaard. Museum Tusculanums Forlag. København 2004
Minderids. Det Danske Akademi 1995-2002. Gyldendal 2003
Dengang i 80’erne (red.) Martin Kongstad & Henrik Vesterberg. København 2003
Mangfoldighedsmusik. Omkring Per Nørgård. København 2002
Sygepleje i primær sundhedssektor (red.) Mona Hansen & Elvi Weinreich. Munksgaard, København 2002
Erotisk kogebog (red.) Simon Bang og Helene Deden. Multivers 2001
Digte om sproget (red.) Erik Skyum-Nielsen. Modersmåls-Selskabets Årbog 1999. C. A. Reitzels Forlag A/S 1999
Digte om sproget. Modersmål-Selskabets Årbog 1999. C. A. Reitzels Forlag A/S. København 1999
Min yndlingshistorie. Udvalgt og præsenteret af danske forfattere. Aschehoug 1999
Det sproglige kunstværk. Modersmål-Selskabet 1998. København 1998
Peter Stein Larsen: Digtets Krystal. Borgen 1997
Perspektiver i nyere dansk litteratur (red.) Neal Ashley Conrad m. fl. Forlaget Spring 1997
Odense (red.) Grete Hvam. Udgivet af Odense Kommune. Kerteminde 1996
Rungstedlund billeder. Det Danske Akademi 1988-1995. Gyldendal 1995
Kor 72-Bogen 5. (Korværk af John Frandsen til “Åen”). Edition Egtved ApS. København 1995
Til Inger Christensen på tresårsdagen den 16. januar 1995 (red.) Christian Bundegaard, Pia Juul, Pia Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen. Gyldendal 1995
Hvordan jeg blev forfatter (red.) Agnete Stjernfelt. Borgen 1997
Læsebogen. Danske forfatteres yndlingslæsning (red.) Ole Knudsen, Anne-Marie Christensen og Elise H. Nørholm. Aschehoug 1997
Susanne Knudsen: Fodspor og vingesus – en tekstantologi. Munksgaard 1996
Brøndums Encyklopædi (red.) Peer Bentzen m. fl. Brøndum & Aschehoug. København 1994
Hvorfor er her så stille? – 20 digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Nina Malinovski. Høst & Søn 1994
Den store godnathistoriebog for børn og voksne. Aschehoug 1993
I Kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer (red.) Marianne Barlyng. Gyldendal 1993
Skabelsens Flodhest og 35 andre essays om Kunstværker i Ny Carlberg Glyptotek 1993
EST III: Kunst og erkjennelse. Grunnlagsproblemer i estetisk forskning. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (red.) Karin Gundersen & Ståle Wikshåland. Oslo 1992
K.E. Løgstrup: Den etiske fordring (Med forord af Pia Tafdrup). Gyldendal 1990
Museum midt på dagen. 80´er-digtere skriver erindringer i utide. Hans Reitzels Forlag 1991
Min Skolevej 2. Vindrose 1990
Krop og sjæl. Moesgård 1989. Skive 1989
Rocky Mountains. Festskrift til Per Højholts 60 års dag 22/7 1988 (red.) Bo Hakon Jørgensen, Erik Skyum-Nielsen, Harly Sonne, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen. Schønberg 1988
Kilden og flammen. En bog til Thorkild Bjørnvig (red.) Frans Lasson. Nørhaven 1988
Digterne og Sproget. Modersmål-Selskabets Årbog 1986. C. A. Reitzels Forlag A/S 1986
Blixen, Brøgger og andre danske damer. Centrum 1985
Danske omgivelser (red.) Jens Smærup Sørensen. Gyldendal 1985
Fremtiden slutter nu. Ti noveller om Danmark 1994-2084. Gyldendal 1984
Tegnverden. Om Inger Christensens forfatterskab. Centrum 1983

Pia Tafdrup
er digter, forfatter og medlem af Det Danske Akademi.

Modtager af bl.a:
Det Svenske Akademis Nordiske Pris 2006,
Søren Gyldendal Prisen 2005,
Nordisk Råds Litteraturpris 1999

Kontakt

© 2024 Pia Tafdrup