Bøger, artikler m.m.

Bøger, afhandlinger

Angela Mellmann: Pia Tafdrup und die Deutsche Literatur – Dissertation. Von der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Tyskland 2022.
Poetiske partiturer. Et portræt af Pia Tafdrups forfatterskab (red.) Marianne Barlyng og Michael Kallesøe Schmidt. Spring, Gråsten 2022
Carsten Dilling: Mindst ét sår har kroppen altid. Pia Tafdrups forfatterskab. Borgen forfatterskab. København 1995

Artikler m.m.

2020-

Mischa Sloth Carlsen & Maja Bødtcher-Hansen: Med tiden. Et litteraturhistorisk overblik, systime 2023

Lars Holm Andersen: Smagen af stål 2022

Lars Holm Andersen: Lugten af sne 2022

Lars Holm Andersen: Synet af lys 2022

Lars Holm Andersen: Lyden af skyer 2022

Lars Holm Andersen: Berøringen af hud 2022

Pia Tafdrup forfatterviden.dk: 2022

Elisabeth Grethe Gertz Olsen: Forfatter Pia Tafdrup 2022

Lisbeth Bonde, NT-Intervjun: At have alle ti fingre nede i jorden og sanse verden. Samtale med Pia Tafdrup. Nordisk Tidsskrift 2022. Häfte 3. Stockholm 2022

Pia Tafdrup i Emmaus: FaxeNyt Haslev 9. august 2022

Samlerens Bogklub Nr. 739/april 2022
Anne-Marie Mai: Litteraturland-en GPS. Hans Reitzels Forlag 2022
Thorvald Berthelsen: Dansk haiku og modernisme. Haikus litteraturhistorie Danmark. Forlaget Ravnerock 2021

Johannes Fibiger, Gerd Lütken: Litteraturens veje systime 1996-2021
Erik Skyum-Nielsen: En særlig del af naturen. Læsning af 20 danske digte. Informations forlag 2021
Lise Kabell Søgaard: Bogverdenen får mere lyd, synlighed og bevægelse. Kr. Dagblad 5. november 2021
Sidste års skønneste og mest uforglemmelige. Af Erik Skyum-Nielsen Information januar 2021
Bogkort ved Adda Djørup. Asger Schnack anbefaler. Information 8/1 2021 Birgitte Sonne Kristensen, reportage fra oplæsning med Pia Tafdrup. Nordjyske August 2021 
Tio favoriter. Här är årets hetaste kandidater till litteraturpriset. Dagens Nyheter 8. okt. 2020


Erik Skyum-Nielsen. Naturdigte. Analyse. Jeg: et stykke natur (Pia Tafdrup: Dage der forsvinder (1985) Information 25. september 2020 samt oversigtsartikel 16. oktober 2020
Thomas Vang Glud: Lyrik går tæt på det menneskelige. Litteratursiden. 2020
Thomas Vang Glud: Lyden af skyer. Litteratursiden 2020
Sekundernes bro Fyns Amts Avis 01 07 2020

2010-2019

Bjarne Gregersen: Dengang: Digteren i Rudme
Peter Stein Larsen: Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere litteratur. Forlaget Spring 2018
Lene Høg: Møde med en digter. Nordjyske Stiftstidende fredag 7. april 2017

Nydahls Occident: 10. maj 2016

Bernur: 10. maj 2016

Litteratursiden: POESI. ET NYT BLIK AT SE MED. REFLEKTIONER OVER POESI. 04.01.2016 Pia Tafdrup 2016

Renate Recke: Træk af bevægelsen i Pia Tafdrups Trækfuglens kompas. M gasin XXXV Februar 2014

Faxenyt: 7. november 2012


Catharina Söderberg: Pia Tafdrup är nye tidens poet. Parnass nr.2/3 2012 DELS Tidskrifter AB Sverige 2012
Renate Recke: Bevægelsens tyngdepunkter. Om billdets betingelser, rejsens dimension, formens funktion og spejlingens erkendelsesmuligheder. Renate Recke interviewer Pia Tafdrup. M gasin Nr. 33. Juli 2011
Danish Poetry: Pia Tafdrup
Anne-Marie Mai: Hvor litteraturen finder sted. Moderne tider 1900-1910. Gyldendal 2011
Susanne Kemp: Appeller. Æstetik i det 20. århundredes danske lyrik p 189-200. Syddansk Universitetsforlag 2010
Renate Recke: Pia Tafdrups Haiku-Boomerang. Sprogpsykologiske udkast: Stadier og studier af mental bevægelse. M gasin XXXII Århus Marts 2010

2000-2009

Jonathan Schwartz: Jerusalem tur/retur. En litterær rejse. Udsyn nr. 3-4 december 2009
Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Syddansk Universitetsforlag. Odense 2009
Renate Recke: Drømmens fugl i sproget og ordet i hvalfiskens bug – Om sprogets metaforer og logiske transformationer i Pia Tafdrups digtsamling “Hvalerne i Paris”. TijdSchrift voor Skandinavistiek. nr. 2 2009 Amsterdam 2009
Renate Recke: Stor, stoiker, størst – om rum og struktur som udtryk for visse aspekter af stoicisme i Pia Tafdrups “Sekundernes bro”. Nordica bind. 26 2009. Syddansk Universitetsforlag 2009
Benedikte Rostbøll: Skrevet med blod. Kroppens retorik hos Edith Södergran med et perspektiv til den danske 1980´er og 90´erdigtning. Forlaget Spring 2008
Renate Recke: Mørkekammer: Genkaldelse og fremkaldelse. Nordnytt. Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik Nr. 103 2008
Per Bäckström: The Poetics of Søren Ulrik Thomsen and Pia Tafdrup. A Comparative Study. IN: Comparative Approaches to European and Nordic Modernism. Palmenia. Helsinki University Press: Helsinki, 2008
Ida Busk Pedersen: Svævets tyngde – Om eksistentialistisk æstetik i Pia Tafdrups forfatterskab og en anmeldelse af Springet over skyggen – udvalgte digte 1981-2006. Synsvinkler. Tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. Nr. 37 2007
Dansk litteraturs historie 1960-2000. Bind 5. Red. Klaus P. Mortensen og May Schack. Gyldendal 2007
Annemarie Balle: De kunstneriske udtryksformer hånd i hånd. Folkevirke Nr. 2 2007
Engleskrift – om englen i litteraturen (red.) Annegret Friedrichsen og Charlotte Cappi Grunnet. Multivers 2006
Peter Stein Larsen: Digtsamlingen som forfatterskabskatalog. “En dumhed bragt i form” – en bog til Bo. (Red.) Susanne Kemp m. fl. Syddansk Universitetsforlag 2006
Horace Engdahl: Beröringsglädjens poet. Dagens Nyheter 22/4 2006
Susanne Kemp: At skrive ned eller op – poetik og praksis hos Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrup. Synsvinkler 33 2006. Odense 2006
Thomas Nydahl: Skrivandets portar. Litterära samtal med tio kvinnliga författare. Artéa Förlag AB. Ryd 2006
Johanne Duus Hornemann: Svensk digter får Nordisk Råds litteraturpris. Kristeligt Dagblad 25/2 2005
Simon Staun: Digterens forbillede. Fyens Stiftstidende 8/8 2005
Jens Andersen: Lyse nætter i Café Norden. Berlingske Tidende 10/7 2005
Iben Albinus: Man viser ikke tabene frem, kun medaljerne. 23/4 2005
Marianne Juhl: En digters ordbøger. 15/4 2005
Renate Recke: Sprogpsykologi i poesi. Centrale sprogpsykologiske positioner i Pia Tafdrups digte “Han kan læse” og ” Drømmen om den læsende”. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur nr 23 2005
Janus Kodal og Lars Skinnebach, red. Mukibi: 60 seconds. www.inkinc.dk 2004
Thomas Stubben: Hvad er det egentlig der er med hende Pia T.? Mellemrummet nr. 5. september Aalborg 2004
Thomas Nydahl: Kärleken och döden – konstanta faktorer. En samtalsessä med Pia Tafdrup om livet, dikten och samtiden. Kvällsposten den 5 mars 2003
Thomas Nydahl: Ökenvandring. Politisk Geografi 2 med tre kompletterande samtal om liv och litteratur med Ida Jessen, Pia Tafdrup och Nina Malinovski. Occident. Kristianstad, Sverige 2003
Thomas Nydahl: Kärleken och döden är konstanta faktorer. Om Pia Tafdrup. Ariel 2. Sätaröd Sverige 2003
Tusindfødt. Digteren Pia Tafdrup. En film af Cæcilia Holbek Trier Cosmo Film a/s 2003
Frank Kjørup: Sprog versus sprog. Mod en versets poetik. Museum Tusculanums Forlag. København 2003
Renate Recke: Dette fatale alter af hvidt papir kræver sit offer. En analyse af en række centrale sprogpsykologiske betragtninger hos Pia Tafdrup med særligt henblik på hendes digte Ark, Offer og Ud af mørket. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 2002
Springflod: https://www.litteratursiden.dk/analyser/tafdrup-pia-springflod 24/05 2002 Sigrid Bø Grønstøl, Unni Langås: Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk. Pia Tafdrups Dronningeporten. (LNU). Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 2001
Benedikte F. Rostbøll i Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri. 1/2001 Utgiven av letterstedtska Föreningen. Föreningarna Norden 2001
Ann Lingebrandt: Om Pia Tafdrup. Ordkunst nr. 1.01. Akademiska Förenings litterära tidsskrift. Lund 2001
Kirsten Lohmann: Natur og menneske. – Om naturforståelsen i Pia Tafdrups lyrik. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 2000
Poul Borum: Kritisk alfabet. PO-e-(RO)-tik. Pia Tafdrups første bøger. Gyldendal. Haslev 2000
Taniya Wessel Krogh: Pia Tafdrup. En analyse af digtsuiten Krystalskoven, Territorialsang og Dronningeporten i litteraturhistorisk perspektiv. Ålborg Universitet. Ålborg 2000
Peter Stein Larsen: Pia Tafdrup. Danske digtere i det 20. århundrede. København 2000

1990-1999

Anders Østergaard: Vandmærker. Punkter og linjer i 1980´er og 90´erlitteraturen i Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur (red.) Anders Østergaard. 1999
Finn Stein Larsen: Om stiksår og mobiler. Nogle læsninger i Pia Tafdrups og Annemette Kure Andersens poesi. Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. (red.) Anders Østergaard. Dansklærerforeningen 1999
Siri Agnes Karlsen: “Her samles en understrøm, her er en brønd med vand”. En præsentation af Pia Tafdrups Dronningeporten 1998. Norsk litterær Årbok 1999 (Red. Hans H. Skei og Einar Vannebo). Det norske Samlaget. Oslo 1999
Marrian Bødker: Den niende port – Om Pia Tafdrups Dronningeporten. Synsvinkler 20. Odense 1999
Nordens Tidning. Tidsskrift från Föreningen Norden Nummer 2-99 Stockholm 1999
Anders Østergaard (red.): Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. Dansklærerforeningen 1999
Kurt Hollesen: Jeg leger ikke med sproget. Jeg er i livsfare. Bogmarkedet 1. marts 1999
Judaism Issue No. 186/volume 47/ number 2, 1998. California 1998
Benedikte F. Rostbøl: Dyr og engel i én krop. Fønix Nr. 1 April 1998
Marianne Barlyng: The Rainbow Realm. Danish Literary Magazine 13 1998. The Danish Literature Information Centre Copenhagen 1998
Benedikte F. Rostbøll: At åbne en forseglet port. Samlerens Bogklub. maj 1998
Bo Hakon Jørgensen: Mastetoppe 100 danske digte – med korte analyser. Odense Universitetsforlag 1997
Peter Stein Larsen: Digtets krystal. København 1997
Bo Green Jensen: På syv hjerters dybde. Festtale. Weekendavisen. Bøger 5-11 december 1997
Danish Literary Magazine 12 1997. The Danish Literature Information Centre 1997
Wenche Larsen: Fra sans til samling. (p. 249-261)(norsk tekst). Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik. (hersg) Heiko Uecker. Band 39 Peter Lang GmbH. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 1997
Ivar Lærkesen Poetikkens felt (dansk tekst). Fragmente einer Skandinavischen Poetikgeschichte. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik. (hersg) Heiko Uecker. Band 39 Peter Lang GmbH. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 1997.
Line Olsen-Ring: Pia Tafdrup. Im Herzen ein Strom. Nordische Lyrik in Köln herausgegeben von Gert Kreutzer und Paul Berf. Seltmann & Hein. Köln 1997
Marianne Gyrup Madsen: Pia Tafdrups lyriske forfatterskab i 1980´erne. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996
Michael Strunge: Sidegader Prosa 1978-1986. København 1996
Marianne Barlyng: Lysets Engel, en Tafdrupkomposition. Nordica Bergensia nr 12 1996. (ej oversat). Nordisk Institutt. Universitetet i Bergen. Bergen 1996
Ole Karlsen: En gigantisk uro og følelse af nødvendighed. Interview. 1996
Dag Heede: Pias Ark. Anmeldelse af Pia Tafdrups CD. Kulturbrev 9. Undervisningsministeriet. Maj 1996. København 1996
Rickard Lindholm: De tingliga-kontaktyta mot det andliga. Vår lösen 1-96. Stockholm 1996
Fra Thukydid til Tafdrup. Vil Internet tage livet af bogen? Politiken netavis 16. november 1995
Jacob Brønnum: At sanse øjeblikket og evigheden. Det danske Bogmarked 1995
Poul Borum: Det uomgængelige. Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri. nr. 5 1995 Foreningen Norden. Stockholm 1995
Carl Otto Werkelid: Diktandet är hennes universitet. Interview. Svenska Dagbladet 26/10 1995
The Metaphor of the Wound. Images of the female self in the poetry of Pia Tafdrup in light of the theories of Hélène Cixous. AICL Congess: Female pictures in literatures, Sardinia. Krit. Sirkelen no. 11, 1995. Norsk litteraturkritikerlaug. Oslo 1995
Ole Karlsen: En gigantisk uro og følelse av nødvendighet. Intervju med Pia Tafdrup. Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur nr. 4 1995. Oslo 1995
Hanne Bramness (red.): Den blyge torden. Wenche Larsen: Taushet og svev. Sigurd Helseths og Pia Tafdrups poetikker. Cappelen. Oslo 1995


Anders Palm: Där kroppen kommer till språk. BLM nr 4 1995. Stockholm 1995
Ragnar Strömberg: Livet, men inte bara det. BLM nr 4 1995. Stockholm 1995
Erik Skyum Nielsen: Skriven omkring poesiens kerne. Information tillæg 29/9 1995
Peter Stein Larsen: Poetikkernes tiår. Den blå Port 32/95. København 1995
Peter Stein Larsen: Poetikkernes tiår. Bogens verden. November 1995
Mai Misfeldt: Digtet i dialog med verden – en samtale med Pia Tafdrup. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur. Nr. 8 1995
John Erik Riley: Pia Tafdrup: Territorialsang. Bøygen. Fagtidsskrift. Oslo 1995
Åsmund Bjørnstad: Stedet lever i mig. Om Pia Tafdrup si nye diktsamling Territorialsang. Morgenbladets Bokmagasin Uke 2 1995
Neil Ashley Conrad: Sange om Jerusalem. Samlerens Bogklub marts 1995
Mai Misfeldt: Digtet i dialog med verden og historien. En samtale med Pia Tafdrup. Spring nr. 8 1995
Anders Palm: Med språket som den största möjligheten. Under Strecket. Svenska Dagbladet 1/2 1995
Gro Dahle: Pia Tafdrup. Territorialsang. Kritikk Journalen Nr. 1. 1994. Oslo 1995
Udsyn. Tidsskrift om Israel og Mellemøsten. December 1994 nr. 34. Møde med Jerusalem. Samtale mellem Lasse Dencik og Pia Tafdrup. Af Lone Spliid.1994
International Directory of Distinguished Leadership. Fifth Edition. American Biographical Institute, Inc. North Carolina USA 1994
Hjem til Jerusalem. Af Wenche Larsen. Magasinet. Klassekampen 30. december. Oslo 1994
Karsten Erbs: Nye digte. Magisterbladet Nr. 21. 3. november 1994
Atle Christiansen: At synge fram en løvsal. Klassekampen. Magasinet. 10/8 1994
University Press 1994
Anders Palm: Språket, kroppen och skapandet. Kring logostankens förvandlingar från gammal myt till en ny poetik. I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson. Red. Lars Elleström, Peter Luthersson, Anders Mortensen. Lund 1994
Tone Bjørnstad: “Mindst ét sår har kroppen altid”. Bøygen 2/94. Organ for nordisk språk og litteratur. Oslo Universitet 1994
21/2 1994 Dagbladet. Af Linn Ullmann. Oslo 1994
Universitas 9. feb. 1994. Oslo 1994
Wenche Larsen: Begjær og metafysikk. Morgenbladet 28-31. januar 1994. Oslo 1993
World Literature Today. Winter 1993. A Literary Quarterly of The University of Oklahoma. Oklahoma 1993
Wenche Larsen: Motbilde til sårets metaforikk. Hovedfagsopgave. Institut for Nordistikk og Litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo. Høst 93
Sværm-eksistens. Af Frederik Stjernfelt. Samlerens Bogklub Maj 1993 Skønlitteratur. Dansk Litteratur. Recensioner p 211 (af Krystalskoven) 1993
Lars J. Onslev: Den anden stemme – om Pia Tafdrups “Sekundernes bro” 1988. I: Digtning fra 80´erne til 90´erne. Red. Anne-Marie Mai. Borgen 1993
Jan Henrik Swahn: Skönheten och odjuret. 90 tal. Nr. 7 1992 Stockholm 1992
Lysår fra kyss. Af Henning Hagerup. Klassekampen desember 1992. Oslo
Bloomsbury Guide to Women´s Literature. (Ed.) Claire Buck 1992
Dansk-norsk. Ivar Lærkesen: Digtningen mellem krisen og det sublime. Fondet for dansk-norsk samarbeid. Lysebu og Schæffergården. 1992
Søndag 28/12 1992
Lars J. Onslev: Drømmen om digtet – Om Pia Tafdrups poetik Over vandet går jeg. Den Blå Port 23/1992
Johannes Fibiger: Værk – Verden. (Bøger nr. 43) Weekendavisen 23/10 1992
Ulrik Høy: Spinatbedet (Bøger nr. 42) Weekendavisen 16/10 1992
Marie Falkesgaard Slot: Inspirationsøjeblikket. Om Pia Tafdrups digt “Bevægelsen frem til fuglen”. Synsvinkler 2 1992. Odense 1992
Maria Schottenius: Förvandlingsnumret. BLM nr. 1 1992. Stockholm 1992
Jette Lundbo Levy: Sigeligheder – om Pia Tafdrups poetik. Spring 1992
Mai Misfeldt: Harehop – fra Beuys til Tafdrup. Kritik nr. 98 1992. Gyldendal 1992
Erik A. Nielsen: En stige ind i himlen. Om Pia Tafdrups Over vandet går jeg. Spring 1991/1992
Marianne Ølholm: Lyrik og lyrikteori 91. – En læsning af Søren Ulrik Thomsen, Juliane Preisler, Pia Tafdrup og Niels Frank i lyset af et udvalg af teorier om genren. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 1991
Rikard Schönström: Mörkret mellan ordens ljus. BLM nr. 6 1991. Stockholm 1991
Køn og køn imellem. Red. Charlotte Engberg, Birgitte Hornbek og Per Stounbjerg. Margrethe Andreassen: Kønnet mellem æstetik og etik. Aarhus Universitetsforlag 1991
Orbis Magazine Dec. 1991
Danish Literary Magazine 1. The Danish Literature Information Center. Copenhagen 1991
Tove Bloch: Min æstetik er min signatur. Højskolebladet nr. 15 4. maj 1991
Jacques Werup i Sydsvenska Dagbladet 31/3 1991
Jon Fosse: Kva Gud ? Vinduet nr. 2 1991. Norsk Gyldendal Oslo 1991
Anne-Marie Mai: At læse digte. Borgen. København 1991
Irene Frandsen-Roeger: Strukturer, temaer og billedsprog i Pia Tafdrups digtsamlinger 1981-1988. Deutsch – Nordische Begegnungen. Herausgegeben von Braunmüller und Mogens Brøndsted. Odense University Press 1991
Margrethe Andreassen: Sekundet og forsinkelsen. Om Pia Tafdrup og Conni Borks poesi. Poesi og læsning. (Red.) Margrethe Andreassen. Varia nr. 2 1990. Center for Kvindeforskning. Københavns Universitet 1990
Charlotte Engberg: Skriget og skriften. Køn og fiktion i Pia Tafdrups digt “Mørkeglans”. Poesi og læsning. Red. Margrethe Andreassen. Varia nr. 2 1990. Center for Kvindeforskning. Københavns Universitet 1990
Per Højholt: Pia Tafdrup i oversættelse. Jyllands-Posten 24/4 1990
Jesper Bergmann: Historier om Danmark og danskere. Emil. P I. Nov. 1990. DR 9/1990

1981-1989

Susanne Knudsen: Imellem – skidt og skrift. Gyldendal. København 1989
Oscar Hemer: Peninsula. Stockholm 1989
Aandens Hindostan. Forfattere på Fyn og øerne. Nordisk litteraturforlag 1989
Thomas E. Kennedy: The Exporting of Pia Tafdrup. Tordenskjold. Newsletter from The Danish Writer´s Union no. 2/Autumn 1989.
Neal Ashley Conrad i Kritik nr. 87 1989
Ove Ancker: Pia Tafdrup, et forfatterportræt fra biblioteket, Bibliotekscentralen as. Ballerup 1989
Erik Svejgaard: Mellem sans og samling. En analyse af Pia Tafdrups digt Duftspor fra Den den inderste zone (1983). Nordica bd. 5 1988
Marrian Bødker: Den niende port – om Pia Tafdrups Dronningeporten. Synsvinkler nr. 20 1988
Buch-info. Literatur aus und über Dänemark. Königlich Dänische Botschaft in Bonn – Presse- und Kulturabteilung 1988
Quarante ans de poésie danoise moderne. Revue de litterature comparée 2/88
Uffe Harder i Blixen, Christensen und andere dänische Dichterinnen. (Hrsg.) Bodil Wamberg. Det danske Selskab. Kleinheinrich Verlag. Münster 1988
Erik Svejgaard: Mellem sans og samling. En analyse af Pia Tafdrups digt “Duftspor” fra “Den inderste zone”. Nordica – tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, bind 5. Odense Universitetsforlag 1988
Carina Waern i Dagens Nyheter 8/5 1988
Jørgen Nash: Edderkoppen og andre danske digterportrætter. Knud Grothe/Søpavillonen 1987
Pia Ingström: Diktens kropp, kroppens dikt. Hufvudstadsbladet 25/7 1987 Helsingfors 1987
Michael Strunge i Litteratur /86 en almanak. Dansklærerforeningen og Tiderne Skifter 1986
Gert Emborg m. fl. Lyrik til debat. Artikler. Dansklærerforeningen 1986
Erik Skyum-Nielsen: Lyset der gør alting mere synligt. I: Litteratur/86 en almanak. Dansklærerforeningen og Tiderne Skifter. 1986
Poul Borum i Gyldendals Bogklubs medlemsblad nov. 1986
Poul Borum i Ekstra Bladet 31/3 1986
Poul Borum i Information 20/3 1986
Poul Borum i Poetica nr. 6 1986. Oslo 1986 samt i Information maj 1986
Oscar Hemer. Mellan kroppen och tystnaden. Sydsvenska Dagbladet 27/1 1986
Bente Dam: Pia Tafdrups forfatterskab. Speciale hos Jørn Vosmar 17/12 1985. Nr 771912 Institut for nordisk sprog og litteratur. 1985
Litteraturhåndbogen. Supplementsbind. (Red.) Ib Fischer Hansen m. fl. Gyldendal 1985
Clemens Altgård: Posören, pistolen & postmodernismen. Kvällsposten, Malmö 9/11 1985
Jens Kerte: Hun skriver om kvinders erotik. Politiken 29/9 1985
Jørgen Hansen: Firsernes digter. Jyllands-Posten 22/9 1985
Signe Højholt: Den blå port nr. 2 1985
Keld B Jessen og Steffen Heilskov Larsen (red.) Dansk litteratur fra runer til grafitti. systime 1985
Jón Sveinbjørnn Jónsson i Poesi 3/4. Oslo 1985
Jan Östergren: Ingen er nöjd med det liv som levs. Sydsvenska Dagbladet 15/2 1985
Ragnar Strömberg i Åttiotal nr. 20/21. Stockholm 1985
Anders Palm i Sydsvenska Dagbladet 7/3 1985
Steffen Heilskov Larsen i Café Existens nr. 25 1985. Göteborg 1985
Uffe Harder i Blixen, Brøgger og andre danske damer ( red.) Bodil Wamberg. Centrum. Viborg 1985
Poul Borum i Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri. Särtryck 1985. Karlskrona 1985
Ove Ancher i Weekendavisen 16/8 1985
Erik Skyum-Nielsen i Café Existens nr 22/23. Göteborg 1984
Erik Skyum-Nielsen: Mennesket er sårbart. Bogens Verden nr. 3 1984, nr. 5 1984
Susanne Knudsen i Bergens Tidende 15/4 1984
Klaus Rifbjerg: Det åbne røvhul og den lukkede mund. Om Klaus Lynggaard, Begær, Gorm Henrik Rasmussen, Gør dagen sort, Bo Green Jensen, Mondo Sinistro, Klaus Høeck, Metamorphoses, Pia Tafdrup, Den inderste zone, Michael Strunge, Popsange, Nina Malinovski, under dansens hæle. Fire&Firs. Nr. 1. Litteratur Tidsskrift. Febr. 1984
Poul Borum: PO-e-(RO)-tik, om Pia Tafdrup og tre andre nye kvindelige lyrikere. Kritik 66. Gyldendal 1984
Michael Strunge i Sidegaden nr. 6 1983
Karneval 83. systime 1983
Bo Green Jensen i Lyrikbogklubbens medlemsblad nr. 33 1983
Torben Brostrøm: Modernisme før og nu. Gyldendal 1983
Erik Skyum-Nielsen i Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri. Häfte 3. Stockholm 1982. Særtryk. Stockholm 1983
Kraks blå bog

Pia Tafdrup
er digter, forfatter og medlem af Det Danske Akademi.

Modtager af bl.a:
Det Svenske Akademis Nordiske Pris 2006,
Søren Gyldendal Prisen 2005,
Nordisk Råds Litteraturpris 1999

Kontakt

© 2024 Pia Tafdrup