Books & Articles

Books

Angela Mellmann: Pia Tafdrup und die Deutsche Literatur – Dissertation. Von der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Germany 2022.
Poetiske partiturer. Et portræt af Pia Tafdrups forfatterskab (ed.) Marianne Barlyng & Michael Kallesøe Schmidt. Spring, Gråsten 2022
Carsten Dilling: Mindst ét sår har kroppen altid. Pia Tafdrups forfatterskab. Borgen forfatterskab. Copenhagen 1995

Articles etc.


2020-

Lars Holm Andersen: Berøringen af hud 2022

Lars Holm Andersen: Lyden af skyer 2022

Lars Holm Andersen: Synet af skyer 2022

Lars Holm Andersen: Lugten af sne 2022

Lars Holm Andersen: Smagen af stål 2022

Lisbeth Bonde, NT-Intervjun: At have alle ti fingre nede i jorden og sanse verden. Samtale med Pia Tafdrup. Nordisk Tidsskrift 2022. Häfte 3. Stockholm 2022

Elisabeth Grethe Gertz Olsen. Litteratursiden: Pia Tafdrup 2022

Pia Tafdrup Forfatterviden.dk 2022

Haslev Faxenyt 9. august 2022

Samlerens Bogklub No. 739/April 2022

Anne-Marie Mai: Litteraturland-en GPS. Hans Reitzels Forlag 2022

Johannes Fibiger, Gerd Lütken: Litteraturens veje systime 1996-2021

Erik Skyum-Nielsen: En særlig del af naturen. Læsning af 20 danske digte. Informations forlag 2021

Birgitte Sonne Kristensen, report from Pia Tafdrup´s reading. Nordjyske August 2021 Lise Kabell Søgaard: Bogverdenen får mere lyd, synlighed og bevægelse. Kr. Dagblad 5. of November 2021 Sidste års skønneste og mest uforglemmelige. Af Erik Skyum-Nielsen Information January 2021
Bogkort ved Adda Djørup. Asger Schnack anbefaler. Information 8. of January 2021
Tio favoriter. Här är årets hetaste kandidater till litteraturpriset. Dagens Nyheter 8. of October 2020
Erik Skyum-Nielsen. Naturdigte. Analyse. Jeg: et stykke natur (Pia Tafdrup: Dage der forsvinder (1985) Information 25. of September 2020 and the article 16. of October 2020
Thomas Vang Glud: Lyrik går tæt på det menneskelige. Litteratursiden 2020
Thomas Vang Glud: Lyden af skyer. Litteratursiden 2020
Sekundernes bro Fyns Amts Avis 1. of July 2020

2010-2019

Bjarne Gregersen: Dengang: Digteren i Rudme
Peter Stein Larsen: Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere litteratur. Forlaget Spring 2018 Gudrun Marie Schmidt: Interview with Pia Tafdrup. Politiken Culture p 10-16. 2018
Lene Høg: Møde med en digter. Nordjyske Stiftstidende fredag 7. of April 2017


Nydahls Occident 10. maj 2016

Bernur 10. maj 2016

Litteratursiden POESI. ET NYT BLIK AT SE MED. REFLEKSIONER OVER POESI. 04.01.2016 Pia Tafdrup 2016

Faxenyt Haslev 2016


Renate Recke: Træk af bevægelsen i Pia Tafdrups Trækfuglens kompas. M gasin XXXV February 2014 november 2012
Catharina Söderberg: Pia Tafdrup är nye tidens poet. Parnass nr.2/3 2012 DELS Tidskrifter AB Sweden 2012
Renate Recke: Bevægelsens tyngdepunkter. Om billdets betingelser, rejsens dimension, formens funktion og spejlingens erkendelsesmuligheder. Renate Recke interviews Pia Tafdrup. M gasin NO. 33. July 2011
Anne-Marie Mai: Hvor litteraturen finder sted. Moderne tider 1900-1910. Gyldendal, Denmark 2011
Susanne Kemp: Appeller. Æstetik i det 20. århundredes danske lyrik p 189-200. University of Southern Denmark 2010
Renate Recke: Pia Tafdrups Haiku-Boomerang. Sprogpsykologiske udkast: Stadier og studier af mental bevægelse. M gasin XXXII Marts 2010. Århus

2000-2009
Jonathan Schwartz: Jerusalem tur/retur. En litterær rejse. Udsyn No. 3-4 December 2009
Peter Stein Larsen: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Syddansk Universitetsforlag. Odense 2009
Renate Recke: Drømmens fugl i sproget og ordet i hvalfiskens bug – Om sprogets metaforer og logiske transformationer i Pia Tafdrups digtsamling “Hvalerne i Paris”. TijdSchrift voor Skandinavistiek. No. 2 2009 Amsterdam 2009
Renate Recke: Stor, stoiker, størst – om rum og struktur som udtryk for visse aspekter af stoicisme i Pia Tafdrups “Sekundernes bro”. Nordica Vol. 26 2009. Syddansk Universitetsforlag 2009
Benedikte Rostbøll: Skrevet med blod. Kroppens retorik hos Edith Södergran med et perspektiv til den danske 1980´er og 90´erdigtning. Forlaget Spring 2008
Renate Recke: Mørkekammer: Genkaldelse og fremkaldelse. Nordnytt. Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik No. 103 2008
Per Bäckström: The Poetics of Søren Ulrik Thomsen and Pia Tafdrup. A Comparative Study. IN: Comparative Approaches to European and Nordic Modernism. Palmenia. Helsinki University Press: Helsinki, 2008
Ida Busk Pedersen: Svævets tyngde – Om eksistentialistisk æstetik i Pia Tafdrups forfatterskab og en anmeldelse af Springet over skyggen – udvalgte digte 1981-2006. Synsvinkler.Tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. No. 37 2007
Dansk litteraturs historie 1960-2000. Bind 5. Red. Klaus P. Mortensen og May Schack. Gyldendal 2007
Annemarie Balle: De kunstneriske udtryksformer hånd i hånd. Folkevirke No. 2 2007
Engleskrift – om englen i litteraturen (red. Annegret Friedrichsen og Charlotte Cappi Grunnet. Multivers 2006
Peter Stein Larsen: Digtsamlingen som forfatterskabskatalog. “En dumhed bragt i form” – en bog til Bo. (Red.) Susanne Kemp m. fl. Syddansk Universitetsforlag 2006
Horace Engdahl: Beröringsglädjens poet. Dagens Nyheter 22/4 2006
Susanne Kemp: At skrive ned eller op – poetik og praksis hos Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrup. Synsvinkler 33 2006. Odense 2006
Thomas Nydahl: Skrivandets portar. Litterära samtal med tio kvinnliga författare. Artéa Förlag AB. Ryd 2006
Johanne Duus Hornemann: Svensk digter får Nordisk Råds litteraturpris. Kristeligt Dagblad 25/2 2005
Simon Staun: Digterens forbillede. Fyens Stiftstidende 8/8 2005
Jens Andersen: Lyse nætter i Café Norden. Berlingske Tidende 10/7 2005
Iben Albinus: Man viser ikke tabene frem, kun medaljerne. 23/4 2005
Marianne Juhl: En digters ordbøger. 15/4 2005
Renate Recke: Sprogpsykologi i poesi. Centrale sprogpsykologiske positioner i Pia Tafdrups digte “Han kan læse” og ” Drømmen om den læsende”. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur NO 23 2005.
Janus Kodal og Lars Skinnebach (red.): Mukibi: 60 seconds. www.inkinc.dk 2004
Thomas Stubben: Hvad er det egentlig der er med hende Pia T.? Mellemrummet No. 5. September Aalborg 2004
Tusindfødt. Digteren Pia Tafdrup. En film af Cæcilia Holbek Trier. Cosmo Film a/s 2003
Frank Kjørup: Sprog versus sprog. Mod en versets poetik. Museum Tusculanums Forlag. Copenhagen 2003
Renate Recke: Dette fatale alter af hvidt papir kræver sit offer. En analyse af en række centrale sprogpsykologiske betragtninger hos Pia Tafdrup med særligt henblik på hendes digte Ark, Offer og Ud af mørket. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 2002
Litteratursiden Springflod: 24/05 2002 Sigrid Bø Grønstøl, Unni Langås: Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk. Pia Tafdrups Dronningeporten. (LNU). Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 2001
Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri. Benedikte F. Rostbøll. 1/2001. Utgiven av letterstedtska Föreningen. Föreningarna Norden 2001
Ann Lingebrandt: Om Pia Tafdrup. Ordkunst No. 1.01. Akademiska Förenings litterära tidsskrift. Lund 2001
Kirsten Lohmann: Natur og menneske. – Om naturforståelsen i Pia Tafdrups lyrik. Upubliceret speciale. The University of Copenhagen 2000
Poul Borum: Kritisk alfabet. PO-e-(RO)-tik. Pia Tafdrups første bøger. Gyldendal. Copenhagen 2000
Taniya Wessel Krogh: Pia Tafdrup. En analyse af digtsuiten Krystalskoven, Territorialsang og Dronningeporten i litteraturhistorisk perspektiv. Ålborg University. Ålborg 2000
Peter Stein Larsen: Pia Tafdrup. Danske digtere i det 20. århundrede. Copenhagen 2000

1990-1999
Anders Østergaard: Vandmærker. Punkter og linjer i 1980´er og 90´erlitteraturen i Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. (red.) Anders Østergaard. 1999
Finn Stein Larsen: Om stiksår og mobiler. Nogle læsninger i Pia Tafdrups og Annemette Kure Andersens poesi. Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. (Ed.) Anders Østergaard. Dansklærerforeningen 1999
Hans H. Skei og Einar Vannebo (ed.): Norsk litterær Årbok 1999. Siri Agnes Karlsen: Her samles en understrøm, her er en brønd med vand. En præsentation af Pia Tafdrups Dronningeporten 1998. Det norske Samlaget. Oslo 1999
Marrian Bødker: Den niende port – Om Pia Tafdrups Dronningeporten. Synsvinkler 20. Odense 1999
Nordens Tidning. Tidsskrift från Föreningen Norden. No 2-99 Stockholm 1999
Anders Østergaard (ed.): Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. Dansklærerforeningen. Copenhagen 1999
Kurt Hollesen: Jeg leger ikke med sproget. Jeg er i livsfare. Bogmarkedet 1. Marts 1999
Judaism Issue no. 186/volume 47/ number 2, 1998. California 1998
Benedikte F. Rostbøl: Dyr og engel i én krop. Fønix no. 1 April 1998
Marianne Barlyng: The Rainbow Realm. Danish Literary Magazine 13 1998. The Danish Literature Information Centre. Copenhagen 1998
Benedikte F. Rostbøll: At åbne en forseglet port. Samlerens Bogklub. May 1998
Bo Hakon Jørgensen: Mastetoppe 100 danske digte – med korte analyser. Odense Universitetsforlag 1997
Peter Stein Larsen: Digtets krystal. Copenhagen 1997
Bo Green Jensen: På syv hjerters dybde. Festtale. Weekendavisen. Bøger 5.-11. December 1997
Danish Literary Magazine 12 1997. The Danish Literature Information Centre. Copenhagen 1997
Wenche Larsen: Fra sans til samling. Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 1997. Heiko Uecker (ed.):Fragmente einer Skandinavischen Poetikgeschichte. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik. Band 39. Ivar Lærkesen: Poetikkens felt. Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 1997
Line Olsen-Ring: Pia Tafdrup. Im Herzen ein Strom. Nordische Lyrik in Köln herausgegeben von Gert Kreutzer und Paul Berf. Seltmann & Hein. Köln 1997
Marianne Gyrup Madsen: Pia Tafdrups lyriske forfatterskab i 1980´erne. Upubliceret speciale. Te University of Copenhagen 1996
Michael Strunge: Sidegader Prosa 1978-1986. Copenhagen 1996
Marianne Barlyng: Lysets Engel, en Tafdrupkomposition. Nordica Bergensia no. 12 1996. (no trans.). Nordisk Institutt. Universitetet i Bergen. Bergen 1996
Ole Karlsen: En gigantisk uro og følelse af nødvendighed. Interview. 1996
Dag Heede: Pias Ark. Anmeldelse af Pia Tafdrups CD. Kulturbrev 9. Undervisningsministeriet. May 1996. Copenhagen 1996
Rickard Lindholm: De tingliga-kontaktyta mot det andliga. Vår lösen 1-96. Stockholm 1996
(Fra Thukydid til Tafdrup. Vil Internet tage livet af bogen? Politiken netavis 16. november 1995
Jacob Brønnum: At sanse øjeblikket og evigheden. Det danske Bogmarked 1995
Poul Borum: Det uomgængelige. Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri. No. 5 1995 Foreningen Norden. Stockholm 1995
Carl Otto Werkelid: Diktandet är hennes universitet. Interview. Svenska Dagbladet 26/10 1995
The Metaphor of the Wound. Images of the female self in the poetry of Pia Tafdrup in light of the theories of Hélène Cixous. AICL Congess: Female pictures in literatures, Sardinia. Krit. Sirkelen No. 11, 1995. Norsk litteraturkritikerlaug. Oslo 1995
Ole Karlsen: En gigantisk uro og følelse av nødvendighet. Intervju med Pia Tafdrup. Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur No. 4 1995. Oslo 1995
Hanne Bramness (ed.): Den blyge torden. Wenche Larsen: Taushet og svev. Sigurd Helseths og Pia Tafdrups poetikker. Cappelen. Oslo 1995
Anders Palm: Där kroppen kommer till språk. BLM No. 4 1995. Stockholm 1995
Ragnar Strömberg: Livet, men inte bara det. BLM No. 4 1995. Stockholm 1995
Erik Skyum Nielsen: Skriven omkring poesiens kerne. Information tillæg 29/9 1995
Peter Stein Larsen: Poetikkernes tiår. Den blå Port 32/95. Copenhagen 1995
Peter Stein Larsen: Poetikkernes tiår. Bogens verden. November 1995
Mai Misfeldt: Digtet i dialog med verden – en samtale med Pia Tafdrup. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur. No. 8 1995
John Erik Riley: Pia Tafdrup: Territorialsang. Bøygen. Fagtidsskrift. Oslo 1995
Åsmund Bjørnstad: Stedet lever i mig. Om Pia Tafdrup si nye diktsamling Territorialsang. Morgenbladets Bokmagasin Uke 2. Oslo 1995
Neil Ashley Conrad: Sange om Jerusalem. Samlerens Bogklub marts 1995
Mai Misfeldt: Digtet i dialog med verden og historien. En samtale med Pia Tafdrup. Spring No. 8 1995
Anders Palm: Med språket som den största möjligheten. Under Strecket. Svenska Dagbladet 1/2 1995
Gro Dahle: Pia Tafdrup. Territorialsang. Kritikk Journalen No. 1. 1994. Oslo 1995
Udsyn. Tidsskrift om Israel og Mellemøsten. December 1994 nr. 34. Møde med Jerusalem. Samtale mellem Lasse Dencik og Pia Tafdrup. Af Lone Spliid. 1994
International Directory of Distinguished Leadership. Fifth Edition. American Biographical Institute, Inc. North Carolina USA 1994
Wenche Larsen: Hjem til Jerusalem. Magasinet. Klassekampen 30. december. Oslo 1994
Karsten Erbs: Nye digte. Magisterbladet No. 21. 3. November 1994
Lars Elleström, Peter Luthersson, Anders Mortensen (ed.): I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson. Anders Palm: Språket, kroppen och skapandet. Kring logostankens förvandlingar från gammal myt till en ny poetik. Lund University Press. Lund 1994
Tone Bjørnstad: Mindst ét sår har kroppen altid. Bøygen 2/94. Organ for nordisk språk og litteratur. Oslo Universitet. Oslo 1994
Universitas 9. February 1994. Oslo 1994
Wenche Larsen: Begjær og metafysikk. Morgenbladet 28.-31. January 1994. Oslo 1993
World Literature Today. Winter 1993. A Literary Quarterly of The University of Oklahoma. Oklahoma 1993
Wenche Larsen: Motbilde til sårets metaforikk. Hovedfagsopgave. Institut for Nordistikk og Litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo. Høst 93. Oslo 1993
Skønlitteratur. Dansk Litteratur. Recensioner p 211 (Krystalskoven) 1993
Frederik Stjernfelt: Sværm-eksistens. Samlerens Bogklub May 1993
Anne-Marie Mai (ed.): Digtning fra 80´erne til 90´erne. Lars J. Onslev: Den anden stemme – om Pia Tafdrups Sekundernes bro 1988. Borgen. Copenhagen 1993
Jan Henrik Swahn: Skönheten och odjuret. 90 tal No. 7 1992 Stockholm 1992
Henning Hagerup: Lysår fra kyss. Klassekampen December 1992. Oslo 1992
Claire Buck (ed.). Bloomsbury Guide to Women´s Literature. 1992
Ivar Lærkesen: Digtningen mellem krisen og det sublime. Fondet for dansk-norsk samarbeid. Lysebu og Schæffergården. 1992
Søndag 28/12 1992
Lars J. Onslev: Drømmen om digtet – Om Pia Tafdrups poetik Over vandet går jeg. Den Blå Port 23/1992
Johannes Fibiger: Værk – Verden. (Bøger No. 43) Weekendavisen 23/10 1992
Ulrik Høy: Spinatbedet. (Bøger No. 42) Weekendavisen 16/10 1992
Marie Falkesgaard Slot: Inspirationsøjeblikket. Om Pia Tafdrups digt Bevægelsen frem til fuglen. Synsvinkler 2 1992. Odense 1992
Maria Schottenius: Förvandlingsnumret. BLM No. 1 1992. Stockholm 1992
Jette Lundbo Levy: Sigeligheder – om Pia Tafdrups poetik. Spring. Copenhagen 1992
Mai Misfeldt: Harehop – fra Beuys til Tafdrup. Kritik No. 98 1992. Gyldendal. Copenhagen 1992
Erik A. Nielsen: En stige ind i himlen. Om Pia Tafdrups Over vandet går jeg. Spring 1991/1992
Marianne Ølholm: Lyrik og lyrikteori 91. – En læsning af Søren Ulrik Thomsen, Juliane Preisler, Pia Tafdrup og Niels Frank i lyset af et udvalg af teorier om genren. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 1991.
Rikard Schönström: Mörkret mellan ordens ljus. BLM No. 6 1991. Stockholm 1991
Charlotte Engberg, Birgitte Hornbek & Per Stounbjerg (ed.): Køn og køn imellem. Margrethe Andreassen: Kønnet mellem æstetik og etik. Aarhus Universitetsforlag. Århus 1991
Orbis Magazine Dec. 1991
Danish Literary Magazine 1. The Danish Literature Information Center. Copenhagen 1991
Tove Bloch: Min æstetik er min signatur. Højskolebladet No. 15, 4. maj 1991
Jacques Werup in Sydsvenska Dagbladet 31/3 1991
Jon Fosse: Kva Gud? Vinduet No. 2 1991. Norsk Gyldendal. Oslo 1991
Anne-Marie Mai: At læse digte. Borgen. Copenhagen 1991
Braunmüller und Mogens Brøndsted (ed.): Deutsch-Nordische Begegnungen. Irene Frandsen-Roeger: Strukturer, temaer og billedsprog i Pia Tafdrups digtsamlinger 1981-1988. Odense University Press. Odense 1991
Margrethe Andreassen (ed.). Varia No. 2 1990. Margrethe Andreassen: Sekundet og forsinkelsen. Om Pia Tafdrup og Conni Borks poesi. Poesi og læsning. Center for Kvindeforskning. Københavns Universitet. Copenhagen 1990
Margrethe Andreassen (ed.): Varia No. 2 1990. Charlotte Engberg: Skriget og skriften. Køn og fiktion i Pia Tafdrups digt Mørkeglans. Poesi og læsning. Center for Kvindeforskning. Københavns Universitet. Copenhagen 1990
Per Højholt: Pia Tafdrup i oversættelse. Jyllands-Posten 24/4 1990
Jesper Bergmann: Historier om Danmark og danskere. Emil. P I. November 1990. DR 9/1990

1981-1989

Susanne Knudsen: Imellem – skidt og skrift. Gyldendal. Copenhagen 1989
Oscar Hemer: Peninsula. Stockholm 1989
Aandens Hindostan. Forfattere på Fyn og øerne. Nordisk litteraturforlag 1989
Thomas E. Kennedy: The Exporting of Pia Tafdrup. Tordenskjold. Newsletter from The Danish Writer´s Union no. 2/Autumn 1989.
Neal Ashley Conrad in Kritik No. 87 Gyldendal. Copenhagen 1989
Ove Ancker: Pia Tafdrup, et forfatterportræt fra biblioteket, Bibliotekscentralen as. Ballerup 1989
Erik Svejgaard: Mellem sans og samling. En analyse af Pia Tafdrups digt Duftspor fra Den den inderste zone (1983). Nordica bd. 5 1988
Marrian Bødker: Den niende port – om Pia Tafdrups Dronningeporten. Synsvinkler No. 20 1988
Buch-info. Literatur aus und über Dänemark. Königlich Dänische Botschaft in Bonn – Presse- und Kulturabteilung. Bonn 1988
Quarante ans de poésie danoise moderne. Revue de litterature comparée 2/88
Bodil Wamberg (ed.): Blixen, Christensen und andere dänische Dichterinnen. Uffe Harder. Det danske Selskab. Kleinheinrich Verlag. Münster 1988
Erik Svejgaard: Mellem sans og samling. En analyse af Pia Tafdrups digt Duftspor fra Den inderste zone. Nordica – tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, bind 5. Odense Universitetsforlag. Odense 1988
Carina Waern in Dagens Nyheter 8/5 1988
Jørgen Nash: Edderkoppen og andre danske digterportrætter. Knud Grothe/Søpavillonen 1987
Pia Ingström: Diktens kropp, kroppens dikt. Hufvudstadsbladet 25/7 1987. Helsingfors 1987
Michael Strunge in Litteratur /86 en almanak. Dansklærerforeningen og Tiderne Skifter. Copenhagen 1986
Gert Emborg o.a.: Lyrik til debat. Artikler. Dansklærerforeningen. Copenhagen 1986
Erik Skyum-Nielsen: Lyset der gør alting mere synligt. I: Litteratur/86 en almanak. Dansklærerforeningen og Tiderne Skifter. Copenhagen 1986
Poul Borum in Gyldendals Bogklubs medlemsblad November 1986
Poul Borum in Ekstra Bladet 31/3 1986
Poul Borum in Information 20/3 1986
Poul Borum in Poetica No. 6 1986. Oslo 1986 samt in Information maj 1986
Oscar Hemer. Mellan kroppen och tystnaden. Sydsvenska Dagbladet 27/1 1986
Bente Dam: Pia Tafdrups forfatterskab. Speciale hos Jørn Vosmar. No. 771912 Institut for nordisk sprog og litteratur. 17/12 1985
Ib Fischer Hansen o.a.: Litteraturhåndbogen. Supplementsbind. Gyldendal. Copenhagen 1985
Clemens Altgård: Posören, pistolen & postmodernismen. Kvällsposten, Malmö 9/11 1985
Jens Kerte: Hun skriver om kvinders erotik. Politiken 29/9 1985
Jørgen Hansen: Firsernes digter. Jyllands-Posten 22/9 1985
Signe Højholt: Den blå port No. 2 1985
Keld B Jessen og Steffen Heilskov Larsen (ed.): Dansk litteratur fra runer til grafitti. systime. Herning 1985
Jón Sveinbjørnn Jónsson in Poesi 3/4. Oslo 1985
Jan Östergren: Ingen er nöjd med det liv som levs. Sydsvenska Dagbladet 15/2 1985
Ragnar Strömberg in Åttiotal no. 20/21. Stockholm 1985
Anders Palm in Sydsvenska Dagbladet 7/3 1985
Steffen Heilskov Larsen in Café Existens no. 25 1985. Gothenburg 1985
Bodil Wamberg (ed.): Blixen, Brøgger og andre danske damer. Uffe Harder. Centrum. Århus 1985
Poul Borum in Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri. Särtryck 1985. Karlskrona 1985
Ove Ancher in Weekendavisen 16/8 1985
Erik Skyum-Nielsen in Café Existens no. 22/23. Gothenburg 1984
Erik Skyum-Nielsen: Mennesket er sårbart. Bogens Verden No. 3 1984, No. 5 1984
Susanne Knudsen in Bergens Tidende 15/4 1984
Klaus Rifbjerg: Det åbne røvhul og den lukkede mund. About: Klaus Lynggaard, Begær, Gorm Henrik Rasmussen, Gør dagen sort, Bo Green Jensen, Mondo Sinistro, Klaus Høeck, Metamorphoses, Pia Tafdrup, Den inderste zone, Michael Strunge, Popsange, Nina Malinovski, under dansens hæle. Fire&Firs. Nr. 1. Litteratur Tidsskrift. Feb. 1984
Poul Borum: PO-e-(RO)-tik, om Pia Tafdrup og tre andre nye kvindelige lyrikere. Kritik 66. Gyldendal. Copenhagen 1984
Michael Strunge in Sidegaden No. 6 1983
Karneval 83. systime. Herning 1983
Bo Green Jensen in Lyrikbogklubbens medlemsblad No. 33 1983
Torben Brostrøm: Modernisme før og nu. Gyldendal. Copenhagen 1983
Erik Skyum-Nielsen in Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri. Häfte 3. Stockholm 1982. Særtryk. Stockholm 1983
Kraks blå bog

Pia Tafdrup
is a poet, writer and a member of The Danish Academy.

Honours include:

The Swedish Academy’s Nordic Prize 2006
The Soeren Gyldendal Award, 2005
The Nordic Council’s Literature Prize, 1999

Contact

© 2023 Pia Tafdrup